Proxectos Algúns dos nosos últimos traballos

Plataforma para a coordinación e participación cidadá na defensa dos ríos

Mapas Estratéxicos de Ruídos PO-531

Situación sonora e persoas expostas ó ruido producido por unha estrada

Catálogo de elementos patrimoniais da Eurocidade Chaves-Verín

Mapa de Ruídos da liña de ferrocarril do Porto Exterior de Ferrol

Estudio de afección acústica e xeración de mapa de ruídos da liña de ferrocarril

Xeorreferenciación e visor de recursos do Concello de Corcubión

Xeoportal de Bergantiños

Xeovisor de recursos patrimoniais e turísticos de Bergantiños

Xeovisor das infraestruturas culturais de Galicia

Estudos de Impacto e Integración paisaxística de Parques Eólicos

Análise, delimitación e estudo das Unidades Paisaxísticas

Portal GIS do Solo Empresarial de Galicia

Xestión de polígonos empresariais e venta de parcelas industriais

Curso avanzado de Sistemas de Información Xeográfica

Orientado a participantes con coñecementos previos en GIS

Índice de Conectividade Ecolóxica

Definición de corredores ecolóxicos mediante Ecoloxía da Paisaxe

Curso de GIS especializado

Orientado á análise de técnicas para a resolución de problemáticas concretas

Páxinas