Proxectos Algúns dos nosos últimos traballos

Xeovisor de recursos patrimoniais e turísticos de Arousa Norte

Desourb

Plataforma para o cálculo e análise de indicadores territoriais da Eurorexión

Hércules multimedia

Guía de Turismo do Concello de Coruña para dispostivos móbiles

Servizo para crear e compartir mapas en Internet

Web de avistamentos, presenza e abundancia de aves nidificantes

Proxecto SIOSE- Galicia

Fotointerpretación de imaxes satélite para delimitación de usos do solo

Buscador e visor de toponimia de Galicia

Plataforma haiTransporte

Plataforma de planificación e xestión das liñas de transporte interurbán

Xestor de Cartografía Municipal

Xestor GIS para a publicación online de cartografía dos concellos

Etapas, distancias e recursos xeolocalizados dos Camiños de Santiago

Catálogo de percorridos polos roteiros dos principais escritores de Galicia

Curso básico de Sistemas de Información Xeográfica

Proporciona os coñecementos para o inicio da actividade profesional con GIS

Páxinas